תקנון -תנאי השימוש באתר הזמנות מוצרים ודמי משלוח, מדיניות החזרים כספיים והחזרות משלוחים.

הסכם שימוש באתר https://off-road-tours4u.com – ובין משתמשי האתר.

 1. אתר https://off-road-tours4u.com הינו אתר המשלב מוצרים מחוץ לארץ ומוצרים ומשווקים בארץ ,כך שהסכם זה כולל בתוכו את מדיניות האתר ללא קשר מהיכן המוצרים מובאים אם מהארץ או מחו”ל.

 2. מסמך זה מתייחס לכל משתמש באתר לנשים וגברים כאחד ונרשם בגוף רבים הנקראים :משתמשים, לקוחות .

 3. אנו בעלי האתר מבקשים מהמשתמשים באתר לקרוא את “תקנון” הכולל את תנאיי השימוש באתר ואת מדיניות ההחזרות והשילוח של האתר  לפני ביצוע כל פעולה באתר , וכן יש לקרוא את עמוד המדיניות הפרטיות באתר תרם כל ביצוע רכישה או פעולה ביצוע הזמנת טיול  או מוצר .

 4. כל פעולה באתר מצד המשתמשים בו מהווה אישור התקנון ואת והסכמתם של המשתמשים לתנאיי השימוש באתר כל חלקיו השונים המפורסמים באתר לצורך הבנת תהליכי הקניה ,התשלומים מדיניות הפרטיות והשילוח וכל המשתמע מכך , כך  למעשה באישור זה המשתמשים למעשה מצהירים כי   הינם מודעים לתנאי השימוש באתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מהמשתמשים או מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר!

 5. בעלי האתר ומפעיליו שומרים  לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדית וטענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר יהיו עפ”י  התנאים שיפורסמו באתר ואלה יחייבו את האתר כלפי המשתמשים בכפוף למועד השינוי ביחס לקניית המוצרים .

 6. למען הסר ספק אתר הקניות https://off-road-tours4u.com משמש כמתווך בין האתרי הקניות השונים  מחו”ל (מכל רחבי תבל ) המקומיים  המפרסמים באתר  לבין המשתמשים באתר .

 7. ההסכם הינו אתרים האלקטרונים המסחריים הפועלים מחו”ל או  משווקים הפועלים בארץ לבין המשתמשים  באתר .

 8. האתר הינו משמש כמתווך בין רוכשים באתר לבין בעלי המוצרים והמשווקים מחו”ל והמקומיים בארץ ולכן סכומי  העסקאות הינם כפי שמופיע לפני ביצוע התשלום באתר ,בד”כ  הינו סופי וכולל בין היתר, את עלויות משלוח כפי שהתקבלו  מאתרי הקניות השונים, עמלות האתר משתנות  באופן היחסי למוצרים הנקנים וזאת  לצורך המשך הפעלת האתר והמשך פעילותו .המוצרים הנמכרים יהיו כוללים מע”מ .

 9. באחריות המשתמשים להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או הפרופיל האישי שלהם באתר בכל הקשור בו ,אין האתר  אחראי לעניין סודיות המשתמשים  שכן  שבאחריות המשתמשים  לעדכן ולשנות את הסודיות  לבל ייפרץ.

 10. ביצוע רכישה באתר היא   למעשה הסכמה והבנה של  המשתמשים שהם רוכשים את מוצריהם מצדדים שלישיים באתר כאשר תפקידו של האתר למשמש כמתווך בלבד אי לכך המשתמשים רוכשים באמצאות האתר https://off-road-tours4u.com מוצרים מצד שלישי וכפופים לתנאיי הרכישה של צד שלישי .

 11. האתר מנגיש את הרכישה והתנאי התשלום דרך ספקי האשראי המקומיים ובאבטחה מלאה עפ”י הדרישות של חברות האשראי .

 12. מאחר והאתר : https://off-road-tours4u.com .מאחר והאתר פועל כמתווך  עבור המשתמשים  אין אתר נכנס  למערך ההתחייבויות בין  המשתמשים למוכרי המוצרים בצד שלישי כך  שכל נושא מדיניות ההחזרות ייעשה מול המוכר שהינו צד שלישי .

 13. יובהר למשתמשים באתר שכל התקלות הנגרמות מצד שלישי מחברות המספקות שירותי אינטרנט  ,תשתיות תשלום ואחסון מידע   אינן האחריות האתר  ופוטרות את האתר  מכל אחריות או זק שנגרם או הפסק ותשלום אשר ייגרמו למשתמשים עקב הפרעות אלו .

 14. במידה ויימצא שמי מין המשתמשים הפר את תנאיי התקנון או מדיניות הפרטיות האתר רשאי ושומר לעצמו את הזכות לבטל את המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת .

 15. מאחר המחירים משולמים לאתרים בחו”ל בדולרים /ביורו חישוב נעשה באופן יום יומי כפי שמתקבל באתרי  המסחר הבין לאומיים ולכן המחירים משתים באופן תמידי .

 16. האתר רשאי לשנות ולהתאים את העמלות השירות וללא הודעה מוקדמת כך שהעלות הינם גבוהות יותר מעלות המוצרים או השירותים הניתנים באתר כך שלמעשה הדבר ייחשב כרווח מצד האתר .

 17. מפעילי האתר: בעליו ואו מפעיליו אינם אחראים לכל נזק נפשי או גופני שאר עלול להיגרם כתוצאה מפעילות באתר ,קנייה באתר לרבות המוצרים שנקנו והינם קניינם הרוחני  והממשי והבלעדי של המשתמשים כולל התכנים המפורסמים באתר .

 18. משתמשים לא ייעשו ששימוש  בפרטים ו/או סיסמאות ו/או בתכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק ולרצונם של המשתמשים האחרים , לא יפרסמו באתר חומר פוגעני סוטה , ומגונה  המעורר התנהגות לא ראויה  ופלילית כולל דברי פרסום ולא יפרו כל חוק ומעגן את זכותם של המשתמשים האחרים .

 19. כלומר המשתמשים מתקשרים  בהסכם אחד על שירות שנותן האתר  ועל שימוש בפלטפורמת התיווך  ובהסכם שני מול צד שלישי המוכר את המוצר באם מדובר  ביצרן מקומי או יצרן בחו”ל  כך שלמעשה תנאיי ההתחייבות בקניית מוצרים כדוגמא: מאתר אלי-אקספרס, מחייבים את המשתמשים באותם מדיניות פטריות החזרות ושילוח של האתר בו נקנה המוצר

 20. אין בעלי האתר ומפעיליה או מנהליה  או  עובדיה אחראים על כל הפרה של זכויות יוצרים בעת פרסום המוצר או הטיול והתמונות באתר והן לעניין קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע”י המשתמש באתר לצורך מכירת מוצרים וטיוליו .

 21. פעילות המשתמשים מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות הקניין הרוחני וזכויות קנייניות אחרות והאתר אינה שומרת את פרטי האשראי ואינה מפיצה אותם ,הסליקה באתר באמצעות חברת אשראי ישראלית הכפופה לחוק בישראל , לקוח המשלם באמצאות פייפאל יחויב להיות כפוף לתנאיי חברת פייפאל ולעמוד בכל הדרישות לביצוע התשלומים דרכה .

 22. האתר הינו מתווך בין המשתמשים באתר לבין הספקים לכן כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של האתר ונעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים, מאידך אין האתר אחראי על פרסום מצד צד שלישי כגון מפרסמים מדריכי טיולים ,חברות טיול לחו”ל משווקים מקומיים כל פרסום הינו באחריות המפרסם בלבד והאתר שהינו מתווך אינו אחראי לתוכן הפרסומי ,במידה ויהיה צורך הנהלת האתר תוריד כל חומר פרסומי פוגעני של המפרסמים מאידך משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן . וכן לא יעלה כל חומר פוגעני .

 23. המשתמש יודע ומבין שכל שימוש שנעשה באתר הוא על אחריותו בלבד וכן על סיכונו של המשתמש או מי  מטעמו . הנהלת האתר ומי מעובדיה  אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיה תקינה וסדירה  או זמינה   בכל עת. לכן  כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בעקבות כשל בפעילותו של אתר הם באחריות המשתמש בלבד.

 24. הנהלת האתר אינה אחראית על שגיאות כתיב ,שגיאות ת מחור ו/או מידע הגלוי או מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו על ידי נותני השירות באתר כגון מדריכי טיולים , נותני שירות ומורים וספקים באתר .

 25. במידה במשתמש רוכש מוצרים מעבר לסף הנדרש על ייבוא מחו”ל וחלים עליו הוצאות מכס האתר רואה את עצמו פטור מכל תביעה שכן על המשתמש הרוכש באתר לדעת ולהבין וכן עצם הסכמה על קריאה והבנה של תנאיי האתר לפני ביצוע רכישות נותן את הסכמתו הבלתי חוזרה כי הבין ויודע ואחראי על בדיקת  כל חוקי ותקנות מדינת ישראל לעניין  הוראות המכס, לפני ביצוע ההזמנה באתר. על מנת להקל על המשתמש האתר   מצרף קישור למשרד הכלכלה לעניין ייבוא אישי : https://apps.economy.gov.il/Apps/PersonalImport/ אין קישור זה מוריד מאחריות המשתמש לבדוק בכל האמצעים שברשותו לעניין ייבוא מוצרים מחו”ל היכולים להוות תוספות מיסים וכנסות לאחר הזמנת המוצרים ללא בדיקה מוקדמת  ומכן אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק כספי או עוגמת נפש והפסדים שנגרמו למשתמש ברכישה ללא בדיקה יסודית .

 26. הנהלת האתר או מי מעובדיה אינם אחראים ו/או ערבים על כל נזק שנגרם לחבילה ו\או מוצר בעת הליך השחרור של החבילה ו\או המוצר מן הרשויות המתאימות. או פגמים שנגרמו במהלך שינוע המוצר/חבילה בדאר / מכס ולא תישא בהוצאות של החזרת המוצר או זיכויו .

 27. המוצרים המוצעים למכירה באתר  וכן שאר השירותים המפורסמים באתר טיולי מדריכים וטיולים לחו”ל או כל שירות אחר נעשו בתום לב וללא סינון המרמז על קדימות כל שהיא של מוצר או מתן שירות האתר אינו מביע דעה על מפרסם או נותן שירות הן בסדר הצגת השירותים והן בהצגת המוצרים וסינונם וכן הן החברה מביעה עמדה על טיבם של המוצרים או על טיבו של נותן השירות על תכונותיהם השונות .

 28. למען הסר ספק לכל הנאמר אין הנהלת האתר ומי מעובדיה אינה אחראים  על כל הפרה של קניין רוחני או זכות מוסרית והפרה של סימני מסחר של כל מי המשתמש באתר הן כמפרסם או כנותן שירות דרך האתר.

 29. הנהלת האתר אינה אחראית על כל פעולה של משתמש בעת הרכישה כגון: פרטים שגויים שניתנו ע”י המשתמש .ואינה אחראית על כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקת אותם מוצרים ופרטים שגויים שכן הם באחריות הבלעדית של המשתמש , אם הוא משתמש בודד או גוף מייצג הפועל מטעמו .

 30. המשתמשים לא יפרסמו או יעלו לאתר כל חומר ותוכן העלול לפגוע במשתמשי האתר .

 31. הטיולים מפורסמים על ידי נותני השירות (מדריכים /חברות טיולים לחו”ל) למען הסר ספק כל מטייל אשר שילם עבור טיול לספק : מדריך/חברת טיולים אין להנהלת האתר או מי ממפעילה  צד בעסקה לעניין העסקי והכספי של התשלום הטיול וכן מהות התוכן ואחריות על ביצוע הטיול וכן אחריות שלוחית לטיב ולכל נזק   לרכוש או אדם מכל סוג שהוא נפשי או פיזי  , שכן למען הסר ספק ידוע למקבל השירות כי נהיגת שטח הן בנסיעה בשבילים או בדרכי עפר וסלעים מסוכנת וכל יציאה לטיול אינה באחריותו של המטייל בלבד .

 32. למען הסר ספק מטייל שלמרות ששילם על הטיול  ואיחר בהגעה למקום התחלת המסלול ומכך עיכב את הקבוצה רשאי המדריך להתחיל את הטיול והמסלול והמטייל יראה כי הפר את תנאיי החוזה להגעה בזמן ובשל זאת המדריך פטור מהחזר כספי כל שהוא למטייל זה, במידה והמטייל ירצה להצטרף לקבוצה למרות  האיחור ויגיע לבדו לתוך השטח בו נמצאת הקבוצה והמדריך  אישור זאת הפעולה הזאת הינה באחריותו הבלעדית של המטייל  וכל נזק לרכוש ,כספי או נזק לאדם תהה באחריות הבלעדית של המטייל .

 33. לסיכום מובן למשתמש  כי מדיניות החזרת המוצרים וביטולי ההזמנות הינם כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר  המוכר שכן הוסכם כי האתר הינו מתווך בלבד בין המשתמש  למוכר ומהווה פלטפורמה נוחים לביצוע קניות בחו”ל  וכן בארץ הן דרך הזמנות באתר למוצרים או שירותים הניתנים באתר .

 34. מקבל השירות ,המשתמש ” מצהיר בכל תשלום של קנייה או הזמנות לטיולים כי קרא את תקנון האתר .

 35. שירותי האתר יינתנו באמצעות המייל ומענה בוואצאפ בכתב בלבד .

 36. המשתמש יאשר את אישור האתר לשלוח לו מדי פעם הצעות טיולים , מוצרים וכל מבצע אחר שמוצע באתר.

בכבוד רב הנהלת האתר

כלי נגישות